Agència Ricart és la gestoria experta en Fiscalitat a Roses. Impostos, Renda, Retencions, Deduccions, ... T'ajudem. 

El servei d'assessoria tributaria i fiscal que els hi oferim tenen la finalitat d'oferir un tracte directe i personalitzat que ens permetin les necessitats específiques de cada client, la qual cosa ens portarà a optimitzar la seva gestió fiscal i prevenir possibles contingències i obtenir, dins el marc legal, una menor càrrega trària utilitzant els instruments que la política fiscal ens ofereix.

Els serveis Fiscals son els següents:

· Assessorament fiscal en base a les seves necessitats.

· Planificació fiscal i estudi de les diferents alterantives i opcions que ens ofereix el sistema tributari en la tributació de Persones Físiques en els diversos règims per tal de determinar el rendiment fiscal de l'activitat.

· Planificació fiscal i estudi de la normativa aplicable en la Tó de Societats, a la seva interrelació amb els socis i administradors i la resta d'entitats jurídiques en el desenvolupament de la seva activitat.

· Estudi i anàlisi de Contingències Fiscals en els diversos períodes anuals i en els diferents exercicis.

· Assessorament i representació davant la ó de tributs AEAT...

· Sol·licitud d'ajornament en el pagament d'impostos.

· Assessorament i representació en l'ató de requeriment de l'Agencia Tributària.

· Estudi i confecció dels Comptes Anulas i la Memòria de l'exercici, així com els seu dipòsit dins el Registre Mercantil.

· Estudi i confecció de les Liquidacions Tributàries periòdiques a presentar en l'exercici, així com els resums anuals de les declaracions informatives.

· Estudi i confecció de la Declaó de l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques.

· Estudi i confecció de la Declaó de l'Impost sobre el Patrimoni.

· Estudi i confecció de la Declaó de l'Impost sobre la Renda dels "No Residents".

· Estudi i confecció de la Declaó de l'Impost sobre Societats.

· Regularització d'exercicis anteriors.

La gestoria per a empreses i autònoms a Roses

La gestoria Ricart va obrir les seves portes al 1988 a Roses i està formada per professionals dedicats a l'assessorament d'empreses, autònoms i particulars. El nostre objectiu és oferir-te un servei integral utilitzant les últimes tecnologies disponibles.

Corredoria d’assegurances especialitzada

Corredors d'assegurances a Roses especialitzats en diversos rams: Vehicles, Negocis, Salut, Comunitats, Estalvi i Inversió, ... Busquem entre totes les companyies quina té la millor proposta per a tu.