L'Assessoria Laboral de l'Agència Ricart ofereix la possibilitat de gestionar el Departament de Recursos Humans de l'empresa, ajundant en la gestió social i assessorant sobre les diverses modalitats de cotització i contractació.

Els serveis Laborals que oferim son els següents:

· Assessorament laboral en base a les seves necessitats.

· Inscripció de l'empresa i dels treballadors en els diferents règims de la Seguretat Social.

· Aplicació i actuació dels convenis col·lectius.

· Confecció de Butlletins de cotització de la Seguretat Social, Mensual (TC1-TC2).

· Confecció de la liquidació de Retencions derivades dels rendiments de treball.

· Confecció del Resum Anual informatiu de retencions.

· Confecció de certificats anuals a fi i efecte de la declaració de l'IRPF.

· Comunicació de la situació personal del treballador a fi i efecte de l'IRPF.

· Confecció de les Nòmines mensuals.

· Tramitació de les notificacions d'alta i de baixa per malaltia.

· Tramitació de les notificacions d'alta i de baixa per accident.

· Estudi de les diferents modalitats de contractació.

· Confecció i tramitació dels contractes de treball.

· Gestions i tràmits davant l'INSS, específics i no periòdics.

· Sol·licitud de l'ajornament de quotes i negociació de deutes en els diferents règims de la Seguretat Social.

· Sancions i acomiadaments.

· Serveis jurídics dins l'àmbit social-laboral.

La gestoria per a empreses i autònoms a Roses

La gestoria Ricart va obrir les seves portes al 1988 a Roses i està formada per professionals dedicats a l'assessorament d'empreses, autònoms i particulars. El nostre objectiu és oferir-te un servei integral utilitzant les últimes tecnologies disponibles.

Corredoria d’assegurances especialitzada

Corredors d'assegurances a Roses especialitzats en diversos rams: Vehicles, Negocis, Salut, Comunitats, Estalvi i Inversió, ... Busquem entre totes les companyies quina té la millor proposta per a tu.