S'amplien les mesures d'ajuda

 

El Consell de Ministres ha ampliat el Reial Decret 463/2020, publicat el 14 de Març, pel qual es declara l'estat d'alarma per apaivagar la crisi produïda pel Coronavirus.

En aquest nou Reial Decret 564/2020 del 17 de març, publicat el dimecres 18 de Març, s'introdueixen modificacions orientades a:

    Protecció a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables

    Mantenir l’activitat econòmica, protegir els llocs de treball i assegurar la liquiditat

    Lluitar contra la malaltia

A continuació et detallem com afecta les empreses i autònoms d'Espanya resumint els punts més importants en 3 blocs.

 

Bloc 1. Protecció a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables *

1.- Protecció als autònoms

La mesura busca protegir els autònoms en cas de:

    Cessament de l’activitat

    Caiguda substancial de les vendes [caiguda de> 75% de la facturació comparat amb la mitjana mensual del semestre anterior]

    Terminis -> Tens 1 mes per demanar-ho(a partir del 14 de Març)

    Requeriments -> Estar al dia de pagaments amb la Seguretat Social i si no ho està que ho faci durant els propers 30 dies

    La quantia de la prestació -> serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització en el règim especial de la Seguretat.

    Per exemple, la base de cotització mínima en el Règim General d'Autònoms és de 944,40 €/mes -> 70% -> 661,08 €/mes

    Durada -> Prestació durant mínim 1 mes o mentre duri l'estat d'alarma.

    Compatibilitats -> No compatible amb altres prestacions

A Agència Ricart estem tramitant els "cese de actividad" per als nostres clients autònoms, si voleu més informació contacta'ns

 

2.- Foment del Teletreball

La mesura busca mantenir l'activitat via teletreball i establir les bases de la digitalització de les empreses.

Les empreses i autònoms poden informar dels recursos que han posat a disposició per a la digitalització i el teletreball

    Actuacions -> Finançar equips i serveis que permetin la digitalització de les empreses i, especialment, el teletreball.

    Ajuda i Finançament -> Ajudes fins a 200 M € via ICO

 

3.- Conciliació Laboral

Durant l'estat d'emergència els empleats poden reduir la jornada laboral (fins a un 100%) sense conseqüències, i ajustant la part proporcional del sou.

Ha d'estar justificat, incloent motius de cures de persones vulnerables i amb 24 hores d'antelació.

Nota: definició de vulnerabilitat

    Estar a l'atur

    Autònoms amb una caiguda substancial de vendes [> 40%] o cessament activitat [acreditar amb document Hisenda]

    Deute hipotecari + despeses habitatge mensual sigui> 35% de l’ingrés familiar

    Si l'avalador és vulnerable, també s’aplica.

 

Bloc 2. Els ERTO; ajustos d'ocupació temporals

El Govern busca oferir una mesura d'estalvi a les empreses que permeti suspendre els contractes dels empleats de manera temporal i assegurar en gran part la contractació posterior de nou d'aquests empleats.

    Què és?

        Un ERTO és un mecanisme que comporta l'acomiadament col·lectiu temporal d’empleats. Un ERTO es pot donar en cas de suspensió total així com reduccions de jornada.

    Justificació de l'ERTO -> Força Major

        Són afectats per la cancel·lació i suspensió d'activitats, contagi massiu, quarantenes forçades o justificar raons per les quals no s'han pogut dur a terme l'activitat. [S'ha de documentar el motiu]

A Agència Ricart estem tramitant els ERTEs per als nostres clients, si voleu més informació contacta'ns

    Procés

        A l'ésser per força major, no necessita un període de consultes sinó que es pot aplicar immediatament.

        Documentar la raó a la Seguretat Social

        Presentar l’ERTO als empleats per escrit

        Comunicar a l'autoritat laboral que ho aprovi -> en 5 dies màxim l'aprovarà

    Cotització Seguretat Social empreses

        Exonera quotes seguretat social per part d'empreses en un 75% per a empreses de >50 treballadors i 100%< 50 treballadors amb la condició de mantenir l'ocupació a posteriori. Cal tenir en compte que davant d'un ERTO les empreses han de mantenir al treballador donat d'alta.

    Aturada dels empleats

        Tots els afectats per ERTO tindran dret a l'atur, encara no cotitzat el mínim

        El cobrament de la prestació de l'atur no computarà

        Es cobrarà el 70% de la base de cotització calculada com la mitjana cobrada en els últims 180 dies

        Es cobrarà fins tornada a el lloc de treball

A Agència Ricart estem tramitant els ERTEs per als nostres clients, si voleu més informació contacta'ns

Bloc 3. Garanties de Liquiditat

El Govern prioritza minimitzar problemes de liquiditat de les empreses.

És per això que injectarà i avalarà fins a 100.000 M € a través de diferents mecanismes complementat amb diners privats fins a 100.000 M € més.

    Candidats a ser finançats:

        Empreses Exportadores [Facturació fora CAT> 33%]

        Per falta de liquiditat demostrada

        Empreses que no compleixin les condicions per rebre préstecs bancaris

        Empreses en situació concursal o preconcursal a data 2019.12.31 queden excloses.

    Suspensió de pagaments en l'àmbit tributari (impostos)

        S'amplia el termini de pagaments d'impostos pendents fins a data 30/04

        En el cas d'un impost ja ajornat, s'amplia límit a 20/05

        Qualsevol requeriment o sol·licitud d'informació s'amplia a l'30/04

Notícia anterior Comptabilitat a la Gestoria Ricart
Notícia següent Novetats en l'IVA