Novetats en l'IVA
El Govern Central va aprovar a finals d’any un pla anticrisi que va entrar en vigor el passat 1 de gener en resposta a la guerra d’Ucraïna. Es tracta de l’aplicació d’una sèrie de mesures per a intentar pal·liar els efectes de la inflació en les economies familiars.Una de les més importants és la modificació dels tipus d’IVA de certs productes i activitats, per això avui parlem de les novetats en l’IVA.

  - S’ha reduït del 10% al 5% l’IVA dels olis, inclòs el d’oliva, i les pastes.

  - S’aplica una rebaixa de l’IVA del 4% al 0% als següents aliments:

  . El pa comú, la massa de pa congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.

  . Les farines panificables.

  . Les llets produïdes per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.

  . Els formatges.

  . Els ous.

  . Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubèrculs i cereals que tinguin la condició de productes naturals.

  Aquestes rebaixes són, inicialment, temporals, i s’aplicaran fins al 30 de juny d’aquest any.

  Per altra banda, s’aplica un tipus reduït del 4% per a mascaretes: a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de les mascaretes quirúrgiques d’un sol ús.

  El material sanitari necessari per a combatre el coronavirus s’aplica un tipus del 0%. Això aplica: a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per a combatre els efectes de la Covid.

  D’altres mesures respecte a l’IVA també són temporals, però en aquests casos, aplicaria fins al 31 de desembre de 2023:

  - Tipus del 5% d’IVA per gas natural, pèl·lets i llenya.

  - Tipus del 5% d’IVA per a energia elèctrica. A les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries d’energia elèctrica efectuades a favor de:

  . Titulars de contractes de subministre d’electricitat amb una potència contractada inferior a 10 kW, independentment del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, quan el preu mitjà aritmètic del mercat diari corresponent a l’últim mes natural anterior al de l’últim dia del període de facturació hagi superat els 45 €/MWh.

  . Titulars de contractes de subministrament d’electricitat que siguin perceptors del bo social d’electricitat i tinguin reconeguda la condició de vulnerable extrem o vulnerable extrem en risc d’exclusió social

  Per últim, es va aplicar el canvi a tipus reduït del 4% per a productes d’higiene femenina i anticonceptius. Parlem de tampons, compreses, compreses fines, preservatius i d’altres anticonceptius no medicinals. Fins aquell moment, a aquests productes se’ls aplicava el tipus del 10%.

  Si voleu conèixer més detalls de les rebaixes d’IVA, com afecten als vostres serveis o a les factures emeses i rebudes, podeu contactar amb el nostre equip d’Agència Ricart.

Notícia anterior Programa Kit Digital per a la digitalització de pimes i autònoms