Pot un jubilat cobrar dos pensions si ha cotitzat com a autònom i assalariat?

Avui en dia hi ha més de 123.000 autònoms en pluriactivitat, és a dir, que cotitzen pel Règim General de la Seguretat Social i, a la vegada, pel Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). De la mateixa manera, hi ha molts cotitzants que han compaginat els dos règims i que van posar en marxa un negoci després d’haver estat contractats, o viceversa. Per aquesta raó, en aquest post volem respondre a la pregunta que es fan tots ells de si al cotitzar per compte aliena i per compte pròpia, tindran dret a dues pensions en el moment de la jubilació. 

De manera general, la resposta és que arribat el moment de la jubilació, la prestació a la que puguin accedir totes aquestes persones dependerà del “període cotitzat computable” o, dit d’una altra manera, els anys que s’han cotitzat sumant l’activitat per compte pròpia i el treball com a assalariats. Depenent d’aquest període, i de si es compleixen algunes condicions, la seva pensió serà major o menor, i inclús podrien arribar a percebre no una, si no dues pensions a la vegada. 

Condicions per a cobrar dues pensions de jubilació

Tot i que no és el més habitual, és possible que un mateix contribuent tingui dret a dues pensions. Tot dependerà, però, de com hagin estat els últims 15 anys cotitzats i si ha cotitzat en pluriactivitat, compaginant a la vegada treball autònom i assalariat. Dit això, és imprescindible:

  • Tenir 64 anys si tenen 37 anys i 3 mesos o més cotitzats o, en el cas contrari, tenir 66 anys. 
  • És necessari haver cotitzat un mínim de 15 anys en pluriactivitat, és a dir, en el Règim General i en el RETA  a la vegada per haver compaginat un treball assalariat i un altre com a autònom. I que, almenys, dos d’aquests anys hagin estat durant dos dels 15 anys previs a la sol·licitud de la jubilació. 
  • Igualment, l’autònom ha de complir, com a mínim, un d’aquests dos requisits:

- El treballador haurà d’estat donat d’alta en els dos règims -a la vegada- en el moment en què s’accedeixi a la jubilació.  

- En el cas de no estar donat d’alta dels dos règims en els que es pretén causar la jubilació, s’ha d’acreditar que s’ha cotitzat en els dos, de manera simultània, durant un mínim de 15 anys.

Què passa si no es compleixen els requisits per a percebre dues pensions?

  • S’aplicarà l’últim règim pel que s’ha cotitzat, sempre que es compleixin els requisits per a accedir a aquest tan sols amb el que es va cotitzar en ell.
  • Si no es compleixen aquests requisits i en l’últim règim al que s’ha cotitzat no es pot accedir per incompliment dels mínims exigibles, s’haurà de veure si en el règim previ si que es compleixen aquestes condicions. 
  • Si tampoc es compleixen els requisits en l’anterior, la pensió es cobrarà en el règim en el que més temps hagi cotitzat el treballador. 

Com veieu, es tracta de casos complexos, que cal analitzar de manera individualitzada i pels que cal suport professional. Si us trobeu en aquesta situació i esteu a punt de jubilar-vos, podeu contactar amb nosaltres per a obtenir l’assessorament del nostre equip expert.

Notícia anterior Guia per a la campanya de la Renda 2020
Notícia següent Novetats en l'IVA