Nova pròrroga de la prestació extraordinària per a autònoms fins el 31 de gener de 2021

Si ets autònom, has de saber que… Han aprovat unes noves mesures de suport, des del Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre, i sense obligació de cotitzar durant la percepció de la prestació, per a tots aquells treballadors autònoms que han hagut de suspendre temporalment la seva activitat, degut a la resolució aprovada per l’autoritat competent en relació a la propagació de la Covid-19.

La quantitat de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui. I si, a més a més, ets membre de família nombrosa aquesta s'incrementarà un 20%.

 

Quins són els requisits que has de complir per rebre aquesta prestació?

 • Estar afiliat al Règim especial d'autònoms, al menys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi el cessament d'activitat.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.

 

Com afecta l'exoneració de les quotes a la Seguretat Social?

No hauràs de pagar les quotes a la Seguretat Social des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat, fins a l'últim dia del mes següent al qual ja no sigui vàlida aquesta mesura.

 

Com sé si disposaré d’aquesta prestació extaordinària fins al 31 de gener de 2021?

La prestació per cessament d'activitat compatible amb l'activitat es prorroga fins el 31 de gener de 2021 sempre hi quan compleixis els requisits següents:

 • Estar donat d'alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms des d'abans de l'1 d'abril de 2020.
 • No tenir dret a la prestació de cessament d'activitat.
 • No tenir ingressos procedents de l'activitat per compte propi en l'últim trimestre del l'exercici 2020 superiors a l'SMI.
 • Contemplar, en el quart trimestre del 2020, una reducció en els ingressos de l'activitat per compte propi d’almenys el 50% en relació als ingressos que hi ha hagut en el primer trimestre del 2020.
 • Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta del primer trimestre de l'any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que hi ha hagut en el quart trimestre pel mateix temps.

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització i igualment estarà exonerat d’abonar quotes i li computarà com a cotitzat.

 

Com funciona la prestació extraordinària pels autònoms de temporada? 

 • Aquesta prestació requerirà haver cotitzat un mínim de quatre mesos entre els mesos de juny i desembre al 2018 i al 2019.
 • No haver portat a terme cap activitat des de l’1 de març al 31 de maig i no haver superat els 23.275 euros d'ingressos durant el 2020.
 • La quantia d'aquesta prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització i inclou l'exoneració de les quotes.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social.
 • Incompatible amb el treball per compte aliè.

Les prestacions ja estan en marxa des de l’1 d’octubre de 2020. Sigui quin sigui el teu cas has de tenir en compte que tindran una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 15 dies naturals d'octubre.

Encara hi ets a temps. Et donem un cop de mà?

Notícia anterior Vols crear una botiga online? T’has de donar d’alta d’autònoms
Notícia següent Novetats en l'IVA